fotografie

De krachtige combinatie van tekening en fotografie

Je ziet het met name in vakbladen en op hobbyblogs steeds vaker terugkomen: een bijzondere combinatie van tekening en fotografie. Soms is dat simpelweg met een filtertje van een goedkope app, maar vaak gaat het ook om bewuste kunstwerken waar een foto wordt bijgetekend om een ander beeld te creëren, bijvoorbeeld van surrealisme. Hoewel er soms, of eigenlijk vaak, op wordt neergekeken, gaat het hier wel degelijk om een bijzondere kunstvorm die bij de juiste uitvoering kennis en expertise in meer dan één discipline vereist: tekenen of illustreren en fotografie, vaak met een goede dosis van kennis rond software als Adobe Photoshop of Illustrator.

Illustreren versus fotografie

Hoewel je bij zowel illustraties als fotografie te maken hebt met een compositie, beeldbalans en kleurgebruik, zijn het vanzelfsprekend twee disciplines die relatief ver uit elkaar liggen. Wil je de twee werelden verenigen, dan vraagt dit om een uitgebreid pakket van vaardigheden. Niet zelden zien we dan ook dat dergelijke composities van fotografie en illustratie voortkomen uit een samenwerkingsverband tussen verschillende kunstenaars. Bij illustratie gaat het onder meer om het creëren van de juiste verhouding en compositie, bij fotografie gaat het onder meer om het herkennen van een dergelijke compositie en in beeld brengen van deze compositie op een zo optimaal mogelijke wijze. Hoewel de overeenkomsten aanwezig zijn, zijn er extra moeilijkheidsfactoren wanneer beide wereld gecombineerd worden.

Wereld die elkaar aanvullen

Het lastigste van illustratie met fotografie is het laten aansluiten van beide werelden op elkaar. De combinatie is immers meer dan het aankleuren van een foto of toevoegen van een stukje fotografie in een grotere compositie die is geïllustreerd. Hoewel het hier ook om een smaakkwestie gaat, je hoeft immers niet een perfecte 50/50-verdeling te hebben, is het wel degelijk mogelijk om kwaliteit te onderscheiden van minder goed gelukte werken. Een belangrijke vuistregel om rekening mee te houden is hoe het geheel eruit ziet. Het is niet erg om te herkennen waar de fotografie ophoudt en de illustratie start, of waar de twee een mengvorm zijn, maar het is wel belangrijk dat ze samen één geheel vormen.

Voorkom een mengvorm waarbij de compositie meer op een collage lijkt van fotografie en illustraties. Dit wijst erop dat de twee werelden niet op de juiste manieren zijn verenigd.

Wil je hier meer over weten? Probeer een illustrator te vinden die kennis heeft van verschillende vormen van illustreren en het liefst ook fotografie. Hoe breder iemands vaardigheden zijn, hoe makkelijker deze persoon kan meedenken in een complexer kunstwerk.